Upphandling

Vill ni ha kontroll över kostnaderna i samband med ett byggprojekt? I samråd med er tar vi fram ett för- frågningsunderlag som säkerställer dina krav varefter vi tillsammans upphandlar entreprenörerna till ett fast pris.

Bilden