Bygg- och VVS-projektering

Vi har ända sedan starten arbetat med att ta fram projekteringshandlingar för byggnationer.

Vi har även lång erfarenhet gällande VVS-projektering och kan ta fram samtliga installationsritningar som behövs för bygget. Att ha ritningar över installationer sparar både tid och pengar. Låt inte hantverkarna stå och klia sig i huvudet utan ge dom bra förutsättningar att göra ett bra jobb!

Det är inte bara under byggskedet det är viktigt att ha riktiga handlingar. Under förvaltningsskedet förenklas underhåll samt att ni inte låser fast er vid en entreprenör som "kan" huset utan ni är fria att välja vilken entreprenör/projektör som ni önskar.

Bilden