Energiberäkning

Vid bygglov krävs i regel en energiberäkning för att påvisa att man klarar Boverkets energikrav. Vi arbetar med beräkningsprogrammet VIP-energy som är ett validerat energiberäkningsprogram.

Bilden