Kontrollansvarig, KA

När ni ska bygga, riva eller gräva behövs i många fall en kontrollansvarig. Vi upprättar kontrollplaner och är er kontaktperson mot myndigheterna.

Bilden