Detaljplaner

Äger ni ett obebyggt område som ni skulle vilja exploatera kan vi hjälpa er med detaljplanläggning av områ- det. Skulle ni vilja utöka byggrätten på er fastighet kan vi hjälpa er med en detaljplaneändring. Vi har mer än 20 års erfarenhet av detaljplanearbete och har i arbetat i flera kommuner runt om i landet.

Bilden